-A A +A

Мақалалар

Заңды тұлғаның жауапкершiлiгi

Мекемелердің және қазыналық кәсiпорындардың құрылтайшысы қаржыландыратын арнайы қаржы компанияларынан басқа заңды тұлғалар өз мiндеттемелерi бойынша өздерiне тиесiлi барлық мүлiкпен жауап бередi.
Мекеме өзінің мiндеттемелері бойынша өз билiгiндегi ақшамен жауап бередi. Ақша жеткiлiксiз болған жағдайда мекеменiң мiндеттемелерi бойынша оның құрылтайшысы жауаптылықта болады.
Қазыналық кәсiпорын өзiнiң мiндеттемелерi бойынша өз билiгiндегi ақшамен жауап бередi.

Азаматтық құқықтар мен мiндеттердiң пайда болу негiздерi

Азаматтық құқықтар мен мiндеттер заңдарда көзделген негiздерден, сондай-ақ азаматтар мен заңды тұлғалардың әрекеттерiнен пайда болады, өйткенi ол әрекеттер азаматтық заңдарда көрсетiлмегенiмен, олардың жалпы негiздерi мен мәнiне байланысты азаматтық құқықтар мен мiндеттердi туғызады.
Осыған сәйкес азаматтық құқықтар мен мiндеттер:
1) заңдарда көзделген шарттар мен өзге де мәмiлелерден, сондай-ақ заңдарда көзделмегенiмен, оларға қайшы келмейтiн мәмiлелерден;

Банкроттық рәсімін қозғау салдарлары

Сот борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғау туралы шешім шығарған күннен бастап:
1) банкрот мүлкінің меншік иесіне (ол уәкілеттік берген органға), банкрот-заңды тұлғаның құрылтайшыларына (қатысушыларына), барлық органдарына мүлікті иеліктен шығаруға және міндеттемелерді өтеуге тыйым салынады;
2) банкроттың барлық борыштық мiндеттемелерiнiң мерзiмдерi өткен деп саналады;
3) банкрот берешегінің барлық түрлерi бойынша тұрақсыздық айыбы мен сыйақыны (мүдденi) есептеу тоқтатылады;

Бағалы қағаздар рыногының объектiлерi

Мыналар:
- Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң - ұйымдарының шығаруын осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарындабелгiленген тәртiппен уәкiлеттi орган тiркеген мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
- Қазақстан Республикасының резиденттерi емес ұйымдардың шығаруын уәкiлеттi орган тiркеген немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналысқа жiберiлген мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздары;

Коллекторлық қызметті

Коллекторлық агенттік - коллекторлық агенттіктер тізіліміне енгізілген, коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға;
Коллекторлық агенттік шаруашылық серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылады.
Коллекторлық агенттіктің атауында мiндеттi түрде"коллекторлық агенттік" деген сөздер қамтылуға тиiс. Коллекторлық агенттіктің атауын қысқартуға жол берілмейді.

Авторлық құқықтық бұзылуындағы жауапкершілік

Авторлық құқықпен қорғалатын ғылыми жұмыстарды, әдебиет және өнер туындыларын авторлар мен құқық иелерінің рұқсатынсыз пайдалану, авторлық құқықтық бұзылуы болып табылады. Авторлық құқықтық бұзылуының  басты негізгі әдістеріне заңсыз көшіру, өнімді тарату, плагиат  және т.б. әдістері жатады. Осындай бірқатар себептер, интеллектуалдық қызметінің әртүрлі нәтижелеріне заңсыз шабуыл жасау арқылы, қылмыстың жаңа түрлерінің пайда болуына себеп болады.

Жалпыға бірдей еңбек қоғамы

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына құру туралы Президенттің идеясы әрбір қазақстандыққа және үкімет пен мемлекеттік мекемелердің іс-қимылына арналған ұлттық үрдісті жетілдіруші күш болып саналады.

Әділет органдарының негізгі қызметі

30  қыркүйек- Әділет  органдары  қызметкерлері  күні
Әділдіктің белгісі - біле тұра бұрмаса,
ақылдының белгісі - өткен істі қумаса.
   Асан қайғы
 

Директорлар кеңесінің комитеттері

Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.

Беттер